Yazı Detayı
14 Haziran 2019 - Cuma 12:13
 
İSLAM DİNİ ŞUUR DİNİDİR
İsmail ÖZDEMİR
 
 

BAKARA-11-Hem bunlara yer yüzünü fesada vermeyin denildiği zaman biz ancak ıslatıcılarız derler.

12-Ha! Doğrusu bunlar ortalığı ifsat edenlerdir.Lâkin şuurları yok farkında değillerdir.

 

Yani bunlar, yaptıklarının sunucunu kestiremiyorlar. Heva ve heveslerine uygun gelen şeyleri olumlu şeyler olarak görüyorlar.İşin nereye varacağını ince elekten geçirerek tartan bir bilince sahip değiller. Bu ince tartıları olmadığı için bakırı altın, kömürü elmas sanıyorlar.

İbn Arabî'ye göre, Allah'ın, lütfedip açtığı bir manevî kapının arkasında nelerin olduğunu özet halinde bildirmesi, şuurdur. Detaylı bir şekilde bildirmesi ise ilimdir.

 

Şuur, bir işin arka planını okumak, kapalı kapıların arkasında cereyan eden bazı şeylerin farkına varmaktır, onları sezmektir.İlim ise, kapının açılmasından sonra açıkça görülen manzara karşısında oluşan bilgidir.

İbn Arabî'nin ifade ettiği gibi; kapalı bir sandığın veya kapısı kapalı bir odanın içinde htiğimiz bir hareket veya bir nefes alıp verme gibi bir sinyalle, orada -türünün ne olduğunu bilmediğimiz- bir canlının varlığını algılamamız veya sandığın ağırlığından dolayı içinde bir şeylerin olduğunu hmemiz, şuur için bir misal teşkil etmektedir. Söz konusu sandık veya odanın içini görerek oradaki canlıyı bütün detaylarıyla görüp anlamak ise, ilim için bir misal teşkil etmektedir, (bk. Futuhat, 111/514)

 

Ebû Hüreyre'den (r.a.) rivayetle:

Allah, günahları pervasızca işleyen şuursuz mü'mine gazap eder.

Şuur, Arapça bir kelime olup "Ş-A-R" kökünden gelir. Görünen ve bilinen mânâsınadır. Şe'are kelimesi ve türevleri insanın iç dünyası ile ilgili ayetlerde "farkında olmak", "şuurunda / bilincinde olmak" manasında geçmektedir. İnce duygu, anlayış ve bilgi sahibi olduklarından dolayı, insanlardan bazılarına şair denilmiştir.Şair; "şuur şahitli" mânâsınadır. Bundan dolayı şiire "ince duygu ve ilim"denilir.

 

İSLAM DİNİ ŞEKİL. DİNİ DEĞİL, ŞUUR DİNİDİR.

Prof.Dr.Necmeddin ERBAKAN

İSLÂM'da ŞUUR, Amelden önce gelir.Şuursuzca yapılan ibadetler makbul değildir.îbadetlerde şuur esastır.

 

İSLÂMÎ DÜŞÜNCENİN TEMELİ

1-İslâm'sız Saadet olmaz. 2-Şuurlu Müslüman olacağız. 3-Cihad edeceğiz.Yaptığın iş-fiil-davranış-amel kimin işine yarıyor bunu bilmektir.Beyaz sütün içindeki beyaz kılı görebilmek.

Hak ne taraf, batıl ne taraf bunu bilebilmek ve HAK tarafta yer alabilmektir.

Olaylara Feraset te basiret gözü ile bakabilmektir.

İmtihanı kaybeden Geçmiş kavimler hep şekilcilikten ve şuursuzluktan kaybetti.

İsrailoğulları, Musa A.S.ın getirdiği TEVRAT ile, Yeryüzünde bir düzen kurmaları gerekirken, bunu bıraktılar.

Firavunu denizde boğan koskoca bir mucizenin şahitleri ellerindeki kitap Tevrat' a rağmen, dünyaya hükmetme ve Rabbimizin razı olacağı bir düzeni kurma liyakatinden uzaklaşınca, Musa Aleyhisselam'ın asası, cüppesi, sandığı ile avunur oldular. Hâlbuki onlardan beklenen Tevrat ı yeryüzüne hâkim kılmaktı.

İsa A.S.dan sonra aynısı oldu.Resimler, kutlamalar, putlar.Halbuki İsa A.S. bir düzen getirmişti.Onlara düşen bu düzeni Hakim kılmaktı.Hz. İsa görevini tatbik edip de Rabbine döndükten sonra ona inananlar, onun şeriatını uygulayıp getirdiği dini yüceltmeleri gerekirken, Hz. İsa nın kendisini kutsallaştırdı.

 

Biz İslâm'ı bilerek şuurla yaşamak, ibadetlerimizi anlayarak ve kurallara uygun yapmak, önce Haramlardan kaçınmak, farzları ve vacipleri yerine getirmek, sünnetlere bağlı yaşamaya çalışmak ve nafilelerle kulluğumuzu zirveye taşımak durumundayız.

 

 
Etiketler: , İSLAM, DİNİ, ŞUUR, DİNİDİR,
Yorumlar
Haber Yazılımı