Yazı Detayı
30 Nisan 2019 - Salı 10:43
 
RAMAZAN-I ŞERİF
İsmail ÖZDEMİR
 
 

RAMAZAN-I ŞERİF                                                                                                                          

Başı Rahmet, Ortası Mağfiret, Sonu Cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif’iniz mübarek olsun. Allah C.C. bu mübarek ay hürmetine Ümmet-i Muhammed’e zulümlerden kurtuluş nasib etsin.Allah C.C. bizlere  yakınlarımıza ve zürriyetimize Hakk’ı Hak olarak görmeyi ve Hakk’a Tabi olmayı, Batılı da Batıl olarak görmeyi Batıldan kaçınmayı nasib etsin.Bizleri, aile efradımızı ve zürriyetimizi HAK saflarda daim eylesin.

           Bakara-185-Ramazan ayı; öyle bir aydır ki, insanlara açık ayetlerle doğru yolu gösteren ve hak ile batılı ayıran Kur'an, o ayda indirilmiştir. Onun için sizden her kim bu aya erişirse oruç tutsun.                      

FURKAN=Hak ile Batılı ayıran.

HAK=Her zaman doğru olan, hiçbir şart altında değişmeyen gerçektir.HAK=İSLÂM’dır.HAK=Allah C.C. koyduğu kurallara uygun olandır.Allah C.C. koyduğu ölçülerdir. HAK=Allah C.C. isimlerindendir.

BATIL=Her zaman yanlış olan, her şart altında yanlış olandır.İSLÂM’ın karşısında olan batıldır.Allah C.C. koyduğu ölçülerin karşısındaki bütün ölçüler, sistemler yanlıştır ve batıldır.

       Hak-batıl mücadelesi Hz.Adem A.S. çocukları HABİL ile Kabil arasında başlamış ve kıyamete kadar devam edecektir.Bu mücadelenin sebebi, Allah C.C. koyduğu ölçülere uygun hareket eden HABİL’in,  kardeşi KABİL tarafından öldürülmesi ile başlar.Kabil ilk insan kanı akıtan zalimdir.

       Hak-batıl mücadelesinin soy, sop,ırk,mezhep ve meşreple ilgisi yoktur.Çünkü HABİL ve Kabil her ikisi de Peygamber çocuğu idi. Hak-batıl mücadelesinin taraflarını; uğruna mücadele edilen amaç ve gaye belirler. Misal verecek olursak;

Allah C.C. “Zalimlerle birlikte olmayın” emrine rağmen, Zalimlerle bir olup Müslümanı katletmek batıldır.

Allah C.C. “Yahudi ve Hristiyanların yönetimi altına girmeyin” emrine rağmen, AB’ye girmek batıldır.

Allah C.C. “Faizi toplumunuzdan kaldırın” emrine rağmen, Faizi yaygınlaştırmak batıldır.

Allah C.C. “Zinaya yaklaşmayın” emrine rağmen zinayı suç olmaktan çıkarmak batıldır.

Allah C.C. “Domuz etini haram” kılmışken, domuz etinin satışını serbest bırakmak batıldır.

       Allah C.C. koyduğu ve misallerini çoğaltabileceğimiz emirlerini geçerli kılmak, haram-yasak kıldıklarını  yasaklamak için çalışan taraf HAK taraftır.Bu kuralları ortadan kaldıran ve kaldırılmasına vesile olanlar BATIL taraftır.Tarih boyunca bu mücadele böyle devam etmiştir.

 

DOĞRU YOL=SIRATI MÜSTAKIM=Allah C.C. gösterdiği yoldur.Kur’an-ı Kerim’de bildirilen emir ve yasaklarla sınırlandırılmış yoldur. Bu yol adeta Trafik tabelaları gibi bize tarif edilen, uymamız halinde hem bu dünyada, hem ahirette mutlu olacağımız,bireysel ve toplumsal olarak uymamız gereken yoldur.

 

En’am-153-İşte bu, benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip O’nun yolundan ayırır. İşte size bunları Allah sakınasınız diye emretti.

 

 

 
Etiketler: RAMAZAN-I, ŞERİF, , ,
Yorumlar
Haber Yazılımı